Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5ZnmXKWl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Global Human Resource Solution

Human Resource, the invaluable Diamond for your business

Global Human Resource Solution is opened in 2004, has a good reputation for a systematic and hands-on approach to Human Resources Solutions

 • hZWYm5ZnmXKWl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhua5tmb7Cx

Global Human Resource Solution Big Jobs posted by Anna Nguyễn

 • HEAD OF SALES (TECHNICAL)

  - Quản lý, điều hành điều phối đội ngũ nhân viên Kinh doanh – Dự án của công ty; - Đảm bảo mục tiêu theo doanh thu được giao, thiết lập và thực hiện...
  Ho Chi Minh
 • HEAD OF SALES (FMCG)

  - Tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty - Chịu trách nhiệm lãnh đạo khối Kinh Doanh thực hiện cam kết chỉ tiêu doanh số -...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • STORE MANAGER

  -  Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Cửa Hàng đạt hiệu quả theo chỉ tiêu Công ty giao. - Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa:  đảm...
  Ho Chi Minh
 • B2B CHANNEL MANAGER

  1/ Quản lý hoạt động kinh doanh - Phối hợp với đại lý thực hiện cam kết doanh số - Theo dõi liên tục doanh số kênh, tìm hiểu các khu vực cải thiện...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • TRAINING & DEVELOPING MANAGER

  - Điều hành và quản lý nhân sự Phòng Đào tạo. -  Điều hành mọi hoạt động liên quan của Phòng Đào tạo. -  Quản lý nhân sự bộ phận Đào tạo, định biên...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • FINANCIAL EXECUTIVE

  1/ Tổng hợp và xử lý số liệu doanh thu, chi phí từ các bộ phận:  - Lập kế hoạch theo dõi, giám sát, phân tích các đầu mục chi phí Công ty. - Phân...
  Ho Chi Minh
 • PLANNING EXECUTIVE (FINANCIAL FIELD)

  1/ Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu về doanh số đa chiều. - Lập kế hoạch kinh doanh hằng năm, đánh giá, giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh đa chiều ...
  Ho Chi Minh
 • PERFORMANCE MEDIA EXECUTIVE

  - Nghiên cứu thị trường media để cập nhật xu hướng và nền tảng media phù hợp cho từng nhóm khách hàng nhằm đề xuất các hình thức quảng cáo phù hợp, đo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • IT SYSTEM

  1. Quản lý phần mềm trên Winform/ Mobile/ Web application và các phần mềm của Công ty -  Làm việc trên nền tảng SQL server - Kiểm tra, sửa chữa...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • MARKETING MANAGER

  - Điều hành hoạt động của phòng Marketing bảo đảm đạt mục tiêu theo yêu cầu của công ty đề ra. - Điều hành và thực hiện công việc theo sự lãnh đạo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
hZWYm5ZnmXKWl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...