Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xmlm6bmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Global Human Resource Solution

Human Resource, the invaluable Diamond for your business

Global Human Resource Solution is opened in 2004, has a good reputation for a systematic and hands-on approach to Human Resources Solutions

 • hZWXm5xmlm6bmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhua5tmb7Cx

Global Human Resource Solution Big Jobs posted by Anna Nguyễn

 • RESTAURANT MANAGER

  Global Human Resource Solution - Competitive USD
  1/ Chịu trách nhiệm về doanh số của nhà hàng:  Đề xuất kế hoạch thúc đẩy bán hàng, marketing, food promotion và triển khai thực hiện.Chủ động tìm...
  Ho Chi Minh
 • KEY ACCOUNT MANAGER

  Global Human Resource Solution - Competitive USD
  Responsible for executing the sales strategy and medium/short term goals for a portfolio of customer account(s) that will drive moderate business...
  Ho Chi Minh
 • HR & ADMIN LEADER

  Overall provision of Human Resouce services, policies and program of a company including but not limited to:Monthly payroll & PIT calculation...
  Ho Chi Minh
 • BRAND MANAGER

  - Phối hợp với bộ phận C&I thực hiện các nghiên cứu thị trường để cập nhật xu hướng tiêu dùng tương lai. - Phát triển chiến lược và quản lý các...
  Ho Chi Minh
 • HEAD OF EXPORT SALES

  a. Xuất khẩu: Chịu doanh số XK hàng gia dụng & chăm sóc KHXK, có nghiệp vụ XKTham gia triển lãm Ambiente & follow up sau triển...
  Ho Chi Minh
hZWXm5xmlm6bmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...